Lucifer: فصل پنجم؛ Netflix مجموعه قسمت های برتر فصل آخر (فیلم)

نمایش تلویزیونی لوسیفر در Netflix: (لغو یا تمدید؟)لوسیفر برمی گردد تا جهنم بیشتری ایجاد کند. Netflix اکنون تاریخ آغاز فصل پنجم را اعلام کرده است. یک تریلر نیز منتشر شده است.Netflix موارد زیر را درباره انتشار تریلر منتشر کرد لوسیفر در یک بیانیه مطبوعاتی این را در زیر بررسی کنید.و اکنون ، برای لذت بردن از تماشای شما ، 66.6 ثانیه از داغترین ، جنسی ترین ، صریح ترین لحظه های شیطانی لوسیفر را ارائه می دهیم. حتماً تمام مراحل را تماشا کنید.

لوسیفر در Netflix بازگشت 21 آگوست . بررسی کنید تریلر در زیرآیا از بازگشت این سریال هیجان زده اید؟