بیایید با هم بمانیم: سری BET لغو شد ، بدون فصل پنج

اجازه دهیدیکی دیگر از کلیف های برنامه های تلویزیونی حل نشده باقی مانده است. مطابق با گفتگوی رادیویی و تلویزیونی ، کمدی بیا باهم بمانیم پس از چهار فصل حضور در BET لغو شده است.یک روزنامه نگار برای کانال کابلی تأیید کرد که یک فصل پنجم برای کمدی مستقر در آتلانتا برگزار نخواهد شد.

در مورد لغو ، همبازی RonReaco Lee گفت ، آنها سرانجام آن را در رختخواب گذاشتند ... روی یک صخره باقی مانده بود. جای تأسف است که این نمایش نتیجه درستی نگرفت. لی خاطرنشان کرد که BET دستخوش تغییرات مدیریتی شده است.متاسفم که بیا باهم بمانیم لغو شده است و برای فصل پنج برنخواهید گشت؟